Landinformatie Kroatië en Slovenië

Slovenië - vroege historie

Ongeveer 1000 jaar v. C. vestigden zich Illyriërs in het gebied wat nu Slovenië is. Dit waren afstammelingen van een Indogermaanse stam, afkomstig uit het huidige (Oost-)Duitse gebied. Plunderend en moordend trok dit volk over de gehele in die tijd bekende wereld. Rond 400 v. C. werd dit volk door Keltische stammen (uit Frankrijk, Duitsland en Tsjechië) naar het zuiden verdrongen naar het gebied wat nu Albanië is. Rond 200 v. C. veroverden de Romeinen het land. Na de val van het Romeinse rijk (eind derde eeuw na Chr.) veroverden de Hunnen (o.l.v. Atilla) het land, echter snel volgend door enkele Duitse stammen.

De Sloveense voorouders kwamen echter uit de Karpaten en vestigden zich in de 6e eeuw n. C. in het gebied wat nu Slovenië is. Deze voorouders waren de Slaven. Halverwege de 8e eeuw kwamen de Slovenen onder Frankisch bestuur, wat in de 9e eeuw weer uiteenviel. Rond het jaar 1000 konden Duitsers en Oostenrijkers gemakkelijk de verdeelde Sloveense gebieden innemen. Sindsdien werden gebieden verdeeld onder diverse aristocratische families en bisschoppen. Het langst werden deze gebieden geregeerd door de Habsburgers, wier invloed zich na 1282 uitstrekte tot aan de door Venetië gedomineerde kust.

Bron:
- Slovenia; 2e editie september 1998 (foto Tito, cijfers en uit het Engels vertaalde tekst)
- Globus Reisgids - Slovenië; 1e druk 1999 (alléén tekst)