Landinformatie Kroatië en Slovenië

Slovenië - de Tweede Wereldoorlog

Aan het begin van WO II bleef Joegoslavië neutraal, totdat de Duitsers met de regering een verbond afsloot, waarin stond dat ze de wegen naar Rusland mochten gebruiken. Waarschijnlijk gesteund door de Britse geheime dienst kwam men hiertegen in opstand, waardoor Joegoslavië in de oorlog werd meegesleurd. Duitsland, Italië en Hongarije vielen in 1941 Joegoslavië binnen. Het koninkrijk werd opgeheven en er werd een waar schrikbewind gevoerd met als gevolg dat 350.000 Serven, zigeuners en joden (ongeveer 80% van de Joodse populatie) stierven in concentratiekampen.

Tijdens de oorlog werd het verzet van de communistische partij aangevoerd door de Kroatische antifascist Tito. Onder aanvoering van hem streden deze partizanen een strijd tegen de nazi’s. Uiteindelijk kreeg hij hulp van de geallieerden (onder aanvoering van onder andere Churchill), maar geheel Slovenië werd pas bevrijd in mei 1945.

In 1945 werden na schermutselingen met Italië oude Sloveense gebieden (met uitzondering van Triëst) bij Joegoslavië - en dus bij Slovenië gevoegd.

Bron:
- Slovenia; 2e editie september 1998 (foto Tito, cijfers en uit het Engels vertaalde tekst)
- Lonely Planet - Croatia; 1e editie april 1999 (cijfers en uit het Engels vertaalde tekst)